Afspraak maken

Het spreekuur voor de arts en assistente is alleen te bezoeken na het maken van een afspraak.  Bij het maken van een afspraak zal door de assistente naar de reden van het consult worden gevraagd, dit is m.n. bedoeld voor de planning, sommige klachten vergen meer tijd en dan kan hier rekening mee gehouden worden. Ook is het mogelijk dat u eerst een advies krijgt van de assistente, een zogenaamd zelfzorgadvies. De doktersassistente heeft een geheimhoudingsplicht m.b.t. vertrouwelijke informatie betreffende patiënten. Mocht u toch om redenen van privacy uw klacht alleen met uw arts willen bespreken, dan is dat natuurlijk geen enkel probleem. Wanneer u een afspraak maakt, houd er rekening mee dat een consult 10 minuten duurt. Heeft u meerdere problemen, geef dit dan door aan de praktijkassistente zodat zij bij de planning daarmee rekening kan houden.